atrandom6.gif

Oplossingsgerichte therapie, NLP, Tijdlijn Therapie®

 

Oplossingsgerichte therapie op basis van NLP

Wat is NLP?

NLP betekent neuro-linguïstisch programmeren. Het slaat een brug tussen ons zenuwstelsel en de taal, waardoor onze gedragskeuzemogelijkheden vergroten. Het NLP-communicatiemodel bestudeert hoe taal ons zenuwstelsel beïnvloedt. Kennis van NLP geeft je inzicht in het gedrag van anderen. Het geeft inzicht in waarom mensen de dingen doen, die ze doen. NLP kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij communicatie en coaching. Een belangrijke vooronderstelling hierbij is dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. NLP is een cognitief-gedragsmatige benadering. Het is o.a. effectief bij chronische pijnklachten, spanningsklachten, burn-out, angstgevoelens en depressieve gevoelens.

Mensen met langdurige klachten of klachten die steeds terugkeren, zoeken in eerste instantie hulp bij de huisarts. Daarna volgen er vaak nog bezoeken aan specialisten. Uiteindelijk wordt er een diagnose gesteld en de conclusies kunnen zijn: uw klachten zijn psychisch of er is niets aan de hand en u zult er mee moeten leren leven of u hebt last van spanningen.

Veelal wordt er doorverwezen naar een fysiotherapeut van wie men verwacht dat die een oplossing kan bieden en kan helpen bij het verlichten of zelfs verdwijnen van de klachten. Intussen heeft de patiënt al allerlei denkbeelden gemaakt over zijn klachten. Hij heeft voor zichzelf beperkende beslissingen en bepaalde overtuigingen gevormd. Onbewust werkt het lichaam hier naartoe. De volgende denkbeelden kunnen ontstaan zijn:

Dit gaat nooit meer over, ik kan nooit meer…, hier is niets aan te doen, hier moet ik mee leren leven en ik heb …

Op deze manier heeft de klacht zich vastgezet in het lichaam en in de geest. Er zit geen beweging meer in.

Belangrijk zijn de volgende vragen: Hoe krijgen we er beweging in? Hoe verander je de focus naar oplossingsgericht, positief en gericht op dat wat mogelijk is of dat wat goed gaat? Hoe kan de patiënt zelf aan de oorzaakkant van het probleem of de klacht gaan staan?  Voor verdere informatie kun je de website www.nlppunt.nl raadplegen.

 

Tijdlijn Therapie®

De mens bestaat uit een lichaam en een geest. Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat er balans is tussen lichaam en geest. Tijdlijn Therapie® richt zich erop om deze balans waar nodig, te herstellen. De techniek is ontwikkeld door Tad James en deze techniek is o.a. in staat om chronische pijn op te heffen. Vanuit de filosofie dat emoties in staat zijn om blokkades te doen ontstaan in het lichaam, is er verder onderzoek gedaan naar wat er nodig is om de energie weer vrij te laten stromen. Wanneer we in staat zijn om emoties waar we ons misschien niet bewust van zijn, te erkennen en te herkennen wordt het mogelijk om nieuwe keuzes te maken. Tijdlijn Therapie® maakt het mogelijk om onbewuste patronen die beperkend zijn voor het huidig functioneren te doorbreken. Tijdlijn Therapie® geeft inzicht in emoties en de invloed daarvan op ons functioneren.

Je kunt last hebben van steeds terugkerend ongewenst gedrag of een negatieve emotie, die zich voordoet of aanbiedt in of na een bepaalde gebeurtenis of situatie. Dit kan je leven enorm beheersen. We hebben goede ervaringen met hoe we dit kunnen oplossen.

Tijdlijn Therapie® is een alternatieve en aanvullende therapie, die gebruik maakt van het onbewuste en het zelfhelende vermogen van het lichaam. Het werkt heel erg goed en met blijvend resultaat. Met Tijdlijn Therapie® zet je veranderingen in gang op onbewust niveau. Daar liggen alle patronen en blokkades opgeslagen en daar is ook de informatie bekend die je nodig hebt om die positieve veranderingen vorm te geven. Het onbewuste slaat herinneringen op en organiseert deze herinneringen als het ware op een lijn.  Het brein organiseert zo je verleden, heden en toekomst. Het onbewuste beschermt ook en kan herinneringen met onopgeloste emoties onderdrukken en deze ook weer op bepaalde momenten aanbieden om opgelost te worden.

Met Tijdlijn Therapie® gaan we de emotie opsporen die de belangrijkste oorzaak is van het probleem. Vervolgens gaan we kijken wanneer deze emotie ontstaan is en gaan we terug naar de allereerste gebeurtenis, waarbij je deze emotie voelde. Met behulp van diverse NLP technieken gaan we er aan werken om deze emotie los te laten. Je kunt dan buiten de emotie blijven en de emotie loskoppelen van de gebeurtenis door er wat van te leren. We hoeven niets te doen met de gebeurtenis zelf, alleen maar er omheen. Doordat deze emotie in toekomstige situaties niet meer wordt gevoeld, zullen processen heel anders verlopen.

Het ongewenste gedrag en de negatieve staat of emotie verdwijnen op deze manier. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en is er ander gedrag mogelijk en kun je de negatieve emotie loslaten en accepteren. Je hebt zo weer keuzevrijheid om te doen wat je graag wilt doen.

Toepassingen: Tijdlijn Therapie® is effectief bij het stellen van doelen, het wegnemen van mentale blokkades, het opheffen van beperkende beslissingen, wegnemen van angst en het oplossen van negatieve emoties.

Op deze manier kun je ook inzicht krijgen in het ontstaan van lichamelijke klachten. Voor overige informatie kun je de website: www.nlppunt.nl raadplegen.