atrandom4.gif

Betalingsvoorwaarden

 

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.

2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Betaling voor de behandelingen geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

5.  Indien de therapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 

Fysiomind werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Op deze manier kan optimale kwaliteit van zorg worden geboden.

Aan het einde van de maand ontvangt u een rekening van de behandelingen van de afgelopen maand. Na betaling kunt u de fysiotherapie nota indienen bij uw zorgverzekeraar en deze wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De rekening voor de psychosociale therapie wordt ook door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De vergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering onder alternatieve therapieën.

De zorgverzekeringen geven geheel of gedeeltelijk een vergoeding, afhankelijk van de aanvullende polis. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor de vergoedingen van fysiotherapie en psychosociale therapie. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota, ook als uw zorgverzekeraar de nota niet vergoedt.

 

Voor fysiotherapie ben ik geregistreerd in het BIG register en in het kwaliteitsregister KRF NL en aangesloten bij een klachtenregeling via de beroepsvereniging, het KNGF.

Voor de alternatieve therapie, de psychosociale therapie, ben ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan is de praktijk aangesloten bij stichting Zorggeschil (een onafhankelijke geschillencommissie die is gespecialiseerd in de complementaire zorg).
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor meer informatie zie: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

 • KNGF (Koninklijk Genootschap voor fysiotherapie)
  lidm. nr.: 42074
 • VBAG (Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze)
  lic. nr.: 2.110316

Verder ben ik geregistreerd in de volgende registers:

 • BIG register, big-reg. nr.: 69034096504
 • Kwaliteitsregister Fysiotherapie KRF NL rel.nr.: 42074
 • Klachtenregeling en geschillencommissie via het KNGF en via de VBAG bij Quasir en Zorggeschil
 • CBP reg. nr.: m1466817
 • RBCZ lic.nr.: 910841R
 • KvK A'dam nr.: 34290879
 • btw-id: NL002060249B61