atrandom7.gif

Betalingsvoorwaarden

 

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.

2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Betaling voor de behandelingen geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

5.  Indien de therapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 

Aan het einde van de maand ontvangt u een rekening van de behandelingen van de afgelopen maand. Na betaling kunt u de fysiotherapie nota indienen bij uw zorgverzekeraar en deze wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De rekening voor de natuurgeneeskundige behandeling wordt ook door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De vergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering onder alternatieve therapieën.

De zorgverzekeringen geven geheel of gedeeltelijk een vergoeding, afhankelijk van de aanvullende polis. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor de vergoedingen van fysiotherapie en natuurgeneeskundige behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota, ook als uw zorgverzekeraar de nota niet vergoedt.

 

Ik ben geregistreerd in het BIG register en kwaliteitsregister voor fysiotherapie en aangesloten bij een klachtenregeling via het KNGF. Verder ben ik aangesloten bij een geschillencommissie Quasir en zorggeschil via de VBAG. En ben ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

 • KNGF (Koninklijk Genootschap voor fysiotherapie)
  lidm. nr.: 42074
 • VBAG (Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze)
  lic. nr.: 2.110316

Verder ben ik geregistreerd in de volgende registers:

 • BIG register, big-reg. nr.: 69034096504
 • Kwaliteitsregister Fysiotherapie
 • Klachtenregeling en geschillencommissie via KNGF en VBAG bij Quasir en Zorggeschil
 • CBP reg. nr.: m1466817
 • RBCZ lic.nr.: 910841R
 • KvK A'dam nr.: 34290879
 • btw-id: NL002060249B61