atrandom9.gif

Fysiotherapie en psychosomatische therapie

 

De fysiotherapie is vrij toegankelijk, dit betekent dat je geen verwijsbriefje meer nodig hebt van de huisarts. De fysiotherapeut voert een screening uit en er wordt bepaald of er een indicatie is voor behandeling. De fysiotherapeut is de specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Er is overleg en verslaglegging naar de huisarts toe in overleg met de patiënt. De fysiotherapie kan bestaan uit reguliere oefentherapie en massage. Meer over fysiotherapie is te vinden op www.defysiotherapeut.com.

Bij Fysiomind bestaat de fysiotherapie uit: