atrandom9.gif

Mindfulness

Mindfulness leert je om anders om te gaan met stress, meer te genieten en meer bewust te zijn van jezelf. Het geeft ruimte voor een gezonde manier van reageren en minder druk maken over zaken en stoppen met de strijd om iets te willen veranderen. Hierdoor ontstaat er ruimte om te kunnen veranderen en om anders om te kunnen gaan met gedachten, gevoelens en emoties en zo ook anders te kunnen reageren in bepaalde situaties.

Wat is mindfulness?

De Amerikaanse bioloog Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness- of aandachtstraining. Hij werkte in een academisch ziekenhuis met chronische patiënten, die medisch gezien uitbehandeld waren en vaak tussen wal en schip vielen. Zij kregen te horen dat ze maar moesten 'leren leven' met hun klachten, maar niemand kon hen uitleggen hoe. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze zelf iets aan hun gezondheid en de beleving ervan konden (blijven) doen. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht.

Jon Kabat Zinn geeft de volgende definitie: “Mindfulness betekent het geven van aandacht op een bepaalde wijze: doelgericht, in het heden en niet-veroordelend.” Mindfulness verwijst naar volledig aandacht hebben in het hier-en-nu voor al dat wat zich voordoet in de directe ervaring. Het betekent dat mentale processen als beoordelen, vergelijken, analyseren, controleren en onderdrukken naar de achtergrond verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding of verwondering. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel.
Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren, waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

MBSR en MBCT:

Hij ontwikkelde een aandachtstraining (Mindfulness), een techniek om mensen te leren omgaan met o.a. stress, angst, pijn en ziekte. Deze training heet officieel Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Later ontwikkelde psycholoog Zindel Segal samen met collega’s Mark Williams en John Teasdale een variant op deze training, waarbij elementen van cognitieve gedragstherapie zijn ingebouwd: Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

Bodyscan:

De bodyscan is een prachtige (mindfulness) oefening die uitstekend toepasbaar is binnen de fysiotherapie. Onderzoek toont aan dat de lichaamsperceptie daardoor verbetert, piekeren en stress vermindert, concentratie toeneemt, en acceptatie van pijn verbetert. Hierbij wordt ontspanning niet als doel nagestreefd. Het leert je lichamelijke sensaties te observeren met een open, milde en accepterende houding. Het leert je letterlijk stilstaan bij jezelf. Veel stress die zich uit in pijn in het bewegingsapparaat, is mede cognitief van aard. Je zit bijvoorbeeld te veel in het hoofd en bij de zorgen over het verleden en toekomst. Mindfulness o.a  in de vorm van de bodyscan brengt je meer in het heden. Het heden is doorgaans veel minder stresserend dan de piekergedachten over verleden of toekomst.

Werkwijze:

Fysiomind biedt mindfulness aan als individuele begeleiding. De training kan aanvullend gevolgd worden wanneer je psychologische begeleiding hebt, maar kan ook als een op zichzelf staande training worden gedaan. De aandachtstraining is gericht op het uitvoeren van oefeningen, het ontwikkelen van een andere houding en het leren anders om te gaan met gedachten, gevoelens en emoties. Mindfulness is een training van je mentale conditie en je bent je meer bewust van dat wat je denkt, voelt en doet.

Wat zijn de effecten van mindfulness:

"De levens van mensen verlopen soepeler omdat ze aandachtiger met stressvolle situaties en anderen omgaan en er vaker voor kiezen om activiteiten te doen die bij ze passen. Ze kiezen bewuster waar ze hun energie in stoppen en daardoor hebben ze de regie over hun leven weer in handen. Verder worden mensen milder en vriendelijker naar zichzelf en daardoor ook meer naar hun omgeving. Je trekt bijvoorbeeld bewuster grenzen naar je kinderen, doordat je een uurtje niet gestoord wilt worden bijvoorbeeld, maar als je dan met je kinderen bent, ervaar je juist meer ruimte voor ze. En zo kan je er juist meer voor je familieleden zijn. Het betekent overigens niet dat het leven na een training mindfulness één en al rozengeur en maneschijn is, je kunt er alleen beter mee omgaan. De oprichter van de training, Jon Kabat-Zinn, zegt ook wel: 'Pijn is er, maar het lijden kiezen we zelf.'" Mindfulness is o.a. effectief bij stress, burn-out, angst- en paniekstoornissen, dwangstoornissen, eetstoornissen, chronische pijn en ziekte (Parkinson, MS), vermoeidheid, piekeren en depressie.

Voor een individuele Mindfulness training kun je terecht bij Fysiomind in Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer.