atrandom4.gif

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 ‘Als het lijden aan je deur klopt en je zegt dat je geen stoel voor hem hebt, krijg je als antwoord dat je je geen zorgen hoeft te maken: hij heeft zijn eigen kruk bij zich.’

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot de derde generatie gedragstherapie, waarin recente inzichten uit de westerse psychologie gecombineerd worden met inzichten uit het oude oosten.

Er is in toenemende mate bewijs dat ACT het emotionele, fysieke en sociale functioneren van patiënten met chronische pijn kan verbeteren. ACT richt zich nadrukkelijk niet op het verminderen van de pijn of de stress, of op het veranderen van de frequentie en/of inhoud  van niet-helpende gedachten. ACT probeert daarentegen het functioneren van de patiënt te verbeteren door het veranderen van de impact van chronische pijn en andere symptomen door acceptatie en mindfulness methoden. Dit wordt bereikt door het vergroten van de psychologische flexibiliteit van de patiënt. Onder psychologische flexibiliteit verstaat ACT:

“Het vermogen om effectief te handelen in overeenstemming met persoonlijke waarden en doelen, ook al zijn er potentieel verstorende gedachten of gevoelens aanwezig.”

Psychologische flexibiliteit is binnen ACT een functie van zes onderling samenhangende therapeutische processen: acceptatie, cognitieve defusie, aanwezig zijn, zelf als context, beschrijven waarden kompas, en committed handelen.

ACT leert je dingen los te laten die je niet kunt beïnvloeden (zoals gedachten en emoties) en jouw aandacht te richten op de dingen die je wel direct kunt beïnvloeden zoals jouw eigen gedrag. Het leert je om de aandacht te richten op het veranderen van jouw relatie met je gedachten en emoties. Hierdoor ontstaat er meer balans tussen je hoofd en je hart. Er ontstaat zo ruimte om op zoek te gaan naar dat wat je echt belangrijk vindt in je leven. Zo leer je om meer bij het huidige moment te leven, op een nieuwe manier naar je gedachten te kijken, je waarden te onderzoeken en te oefenen met mindfulness (aandachtstraining).

Onderzoek heeft ondertussen het nut van ACT bij chronische pijn aangetoond. Acceptatie helpt een meer waardevol leven te leiden.