atrandom5.gif

Cognitieve gedragstherapie en RET

Rationeel Emotieve Therapie (RET) is van oorsprong ontworpen als psychotherapie, waarvoor de basis in 1955 is gelegd door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913 - 2007). Uit onvrede met de psychoanalyse, waar Ellis voor was opgeleid, zocht hij naar andere meer effectieve wegen om mensen af te helpen van hun psychische problemen.

Een belangrijk uitgangspunt van RET is, dat mensen een veel grotere verantwoordelijkheid hebben voor hun emotionele reacties en gedragingen dan ze meestal willen geloven. Onze manier van denken beïnvloedt namelijk sterk ons gevoel, en ons doen en laten. En die manier van denken kunnen we heel goed veranderen. Ellis haalt vaak een uitspraak aan van de Griekse filosoof Epictetus uit de school van de Stoa die dit goed illustreert:

Mensen raken niet van slag door de dingen die gebeuren in de wereld, maar door hun gedachten daarover.

Het is een proces van luisteren, samen onderzoeken, reflecteren, bewustwording en ondersteuning  bieden daar waar nodig. Als een vorm van sparren, spreken tegen een luisterend oor om je gedachten te kunnen ordenen. En van hieruit leren je gedachten te kunnen ombuigen naar meer helpende gedachten.