atrandom6.gif

Medische hypnose

Wat is medische hypnotherapie?

Hypnose is een vorm van gedragstherapie die gebruik maakt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose. Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn. Het is een toestand van geconcentreerde aandacht, waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld.

Bijna iedereen heeft in het dagelijkse leven hypnotische ervaringen. Het is vergelijkbaar met het gevoel van dagdromen of ergens helemaal in opgaan waardoor je de tijd en de omgeving even helemaal vergeet. Je bent diep in gedachten verzonken zodat het lijkt alsof je een stukje hebt overgeslagen. Of je gaat helemaal op in een activiteit waar je mee bezig bent en verliest je in de tijd. Dit zijn allemaal ervaringen van spontane hypnose.

Medisch hypnose is te vergelijken met dagdromen met een doel. De interventies en de ontspanningstechnieken zijn gericht op het verminderen van klachten van pijn of stress waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Je werkt in het hier en nu. Je werkt met aandacht voor het vergroten van innerlijke rust en het bekrachtigen van het zelfbeeld. Door het aanleren van zelfhypnose krijg je meer controle over jezelf en de klachten.

Medische hypnose is bewezen effectief bij:

  • chronische pijn, klachten en ziekten: leren omgaan met chronische pijn door het aanleren van ontspanningstechnieken, visualisatie, zelfhypnose en focussen;
  • slapeloosheid: leren om zorgen, onrust en emoties te ervaren en los te laten en te verminderen zodat je makkelijker in slaap valt;
  • oncologie: aanleren van zelfhypnose om angst en pijn te verminderen en ook de complicaties zoals misselijkheid en vermoeidheid tijdens en na de behandelingen;
  • stress klachten: leren omgaan met stress en voorkomen van burn-out.

Uit de literatuur blijkt dat hypnose, meditatie en mindfulness de gedachten en gevoelens omtrent iemands gezondheidstoestand positief kunnen beïnvloeden. 

Zelfhypnose

Mensen met pijn als gevolg van een medische aandoening kunnen zelfhypnose gebruiken om zelf angst en pijn te kunnen verminderen en hanteren. Deze technieken zijn ook effectief als voorbereiding op een behandeling of operatie.

Stressreductie

Bij vele aandoeningen (MS, ziekte van Crohn, prikkelbare darmsyndroom, diabetes, neuropathie, astma, tinnitus, hoge bloeddruk) kunnen stress reducerende technieken helpen om de aandoening hanteerbaar te maken en verergering te voorkomen.